Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Női imanap

Március első péntekjén gyülekezetünk is belekapcsolódott a Nők Világimanapjába. A liturgia és képek segítségével egy távoli országba Malajziába utaztunk el, lélekben és imában. 

Ebben az évben a református testvéreinknél voltunk, a liturgiával református asszony testvéreink szolgáltak. Az igehirdetést Szabóné Piri Zsuzsánna tartotta. Az istentiszteletet szeretett vendégség követte.

 

{vsig}Noi_imanap{/vsig}

 

Krisztus Lk.18.1-8.

Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta: „Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle1: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül.” Azután így szólt az Úr: „Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”
Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Urunk ezzel a különös, mellbevágó példázattal ezt szeretné nekünk elmondani mi az ima. A példázatnak két szereplője van. A hamis bíró, és az özvegyasszony. Urunk ilyen megütköztető példázatokat akkor mond, amikor nagyon mélyen szeretne a szívünkre helyezni valamit. Mindenkor imádkozni kell, és nem szabad belefáradni.

Urunk erre a kitartó imádság biztat, még akkor is ha látszólag Isten hallgat.
1./ Míg Isten hallgat, megváltozik az imádságom tartalma.

Mi ment végbe az özvegyasszony szívében nem tudjuk. Azt azonban tudjuk, hogy amikor Isten hallgat az imádságunk közben, újra és újra arra kényszerülünk, hogy megfogalmazzuk az imádságunkat. Ebben a folyamatban egyre szelídebb lesz a könyörgés. Az emberi szempontok helyett egyre inkább Isten szempontja kerülnek elő. S végül akaratunk áthasonul Istennek a mi helyzetünkre vonatkozó akaratával. Amíg hallgat az Atya, beszél a Szentlélek, aki megmagyarázza az Atya akaratát.
Hallgassunk rá.

2./Míg az Atya hallgat, megváltozik imádságunk indoklása.
Nem írja le az ige az újra - újra történő indulást, de tudjuk, hogy amikor mi kerülünk hasonló helyzetbe, Isten hallgat, ez lassan minket is elcsendesít. S ebben a csendben utolérnek a bűneink. Nem merünk már igazságot követelni, mert az érvek lassan elnémulnak, s végül nem marad más indoklás, mint Isten kegyelme.
Amíg Isten hallgat, beszél a bűneinkre emlékeztető Szentlélek. Hallgassunk rá.

3./Míg Isten hallgat, megváltozik a hitünk is.
Amikor Isten hallgat, akkor mindig a hitünket próbálja. Nem könnyű ez a próba. Aki ez alatt elnémul, nem azért teszi, mert elfáradt, vagy megingott az igazságában, hanem a hite ingott meg az imát meghallgató Atyában. A nyomorúság szorongat, az igazságtalanság ellen lázadunk, a szenvedés fáj, és Isten hallgat. Az emberi türelmetlenség ezt nem bírja, ezt csak a hit tudja kivárni.
Amíg Isten hallgat. Beszél a keresztre mutató Szentlélek. Hallgassunk rá.

4./Amíg Isten hallgat, megváltozik a hálaadásunk is.
A példázat nem szól háláról, de első kérésre megkapta volna az özvegy a kívánságát, akkor ezt természetesnek tartotta volna. Minél később kapta meg annál hálásabb. Nálunk Isten hallgatásával egyenes arányban van a mi hálaadásunk növekedése. Sokszor azért hallgat Isten, mert nagyon természetesnek tarjuk, amit kérünk. Járandóságnak. Amíg hallgat az Atya, a Szentlélek a fülünkbe énekli: „Bár néha késik a segítség, De bizton eljön végre. Ne zúgolódj, ha nyom az Ínség, Utóbb válik üdvösségre. Ami lassan jön, jobban várod, Ami késik, jobban kívánod. Légy csendes szívvel.
Urunk nem felekezeteket keres, nem népeket, hanem ezt a rá hagyatkozó hitet.

Ámen
Női imanap 2012-03-02 Lk.18.1-8.
 

 

 

 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.