Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség

Isten hozta honlapunkon!

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Szentháromság u. 13-15. Vasárnap

Szentháromság u. 13. vas. 2013-08-25


Krisztus nevében
Mk.12.41-44.
Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mon-dom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony minden-kinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölös-legükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt be-ledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.”

Bővebben: Szentháromság u. 13-15. Vasárnap

Vízkereszt u. 2.- vasárnap 2013.01.20

Jn. 12.37-43 Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?” Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: „Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”

Bővebben: Vízkereszt u. 2.- vasárnap 2013.01.20


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.