Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Hírek

Pünkösdi körlevél

„Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére.”
(Róma 1, 16)

 

Pünkösd ünnepe igazi határvonal a keresztény egy-ház életében. Gyakran emlegetik úgy is, mint az egyház születésnapját, és valóban: az első pünkösdi ünnepen háromezer lélek csatlakozott a tanítványok-hoz.


Mindez elképzelhetetlen lett volna a tanítványok sa-ját erejéből. Ők nem voltak tanult emberek, nem voltak ékesen szólók, mégis az Úristen rajtuk ke-resztül építette egyházát a Szentlélek ereje által. Pünkösdkor a tanítványok a Szentlélek segítségével szólaltak meg. S ez nem változott az elmúlt két év-ezredben. Ma is arra van szükségünk, hogy a Szent-lélek munkálkodjon és így növekedjen az egyház a gyülekezet.

 

Bővebben: Pünkösdi körlevél


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.