Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Heti útravaló - 2020. 49. hét

 

 

 

 

Wachet! betet! betet! wachet!
Kantáta Advent 2. vasárnapjára
BWV 70a

Kórus
Virrasszatok! Imádkozzatok!
Minden időben
Készüljetek,
Míg a dicsőség Ura,
E Világnak véget nem vet.
Ária
Mikor köszönt ránk a nap,
Amikor
A Világ sötétjét itt hagyjuk?
Ah! Meneküljünk hamar
Szodomából,
Mielőtt a tűz felfalna!
Ébredjetek fel a biztonságból, lelkek,
Higyjétek el, ez az utolsó alkalom!
Ária
Ne higyjetek a csúfolódók beszédének,
Eljön majd és el kell jöjjön,
Hogy meglátjuk Jézust
A felhőkön a magasságban.
A Világ és a Menny elmúlhat bár
Krisztus beszéde szilárdan áll.
Ária
Emeljétek föl fejeteket
És vígasztalódjatok jámbor lelkek,
Lelketek bimbót hajt!
Az Édenben majd virágoztok,
Istennek örökké szolgáltok.
Emeljétek föl fejeteket,
És vígasztalódjatok jámbor lelkek!
Ária
Boldog vígasztalás napja,
Vezess engem hajlékodba!
Kiálts, sújts ránk, utolsó csapás!
Világ és Menny, omolj össze!
Jézus nyugalomba vezet,
Örömben dúskáló helyre.
Korál
Lelkem nem a Világ és Menny
után kívánkozik,

Jézust és fényét vágyom,
Mely Istennel megbékéltetett,
Aki megszabadít az ítélettől,
Jézusomtól nem tántorít el.

Heti útravaló - 2020. 48. hét

Egy kollégista édesanyja vasárnapjának elmaradhatatlan mozzanata a heti útravaló összeállítása. Mindig egy kicsit több készül a rántott húsból, egy extra tepsi sütemény is sül a sütőben. Szükség van erre, mert a hét hosszú és az iskolai menza nincs tekintettel egy középiskolás étvágyára.

Heti útravalónkat mi is abból a célból tesszük közzé, hogy a hét bármely napján fogyasztható lelki táplálékot kínáljunk honlapunk olvasóinak arra az esetre, ha már nehezen viselik a médiumok hétköznapi kínálatát..

Ebben az évben J.S. Bach egyházi kantátáit csomagoljuk az útra. Nemcsak az eléréshez szükséges linket tessszük közzé, hanem az eredeti szöveg magyar fordítását is, hogy ne csupán gyönyörködtető zenei élményben lehessen részünk, hanem a szövegek által az "ötödik evangélista" teológiájáról is képet kapjunk.

 

Nun komm, der Heiden Heiland

BWV 61
Ádvent elsõ vasárnapjára

Kórus: Jöjj, népek Megváltója!
Így kér a föld lakója,
Jöjj, lelkünk drága fénye,
Szívünk édes reménye!
Recitativo: Eljött a Megváltó,
testvéreinek fogad el minket.
Felvetted a mi nyomorult testünket és vérünket,
rokonságunkat öltöd magadra.
Ó, te legfőbb jó.
Mi mindent meg nem teszel a tieidért?
Mi mindent cselekszel naponta a tieidért?
Jössz és fényeddel megáldasz minket.
Ária: Jöjj, Jézus egyházadhoz,
és adj nekünk üdvös (egyházi) esztendőt!
Tedd nyilvánvalóvá dicsőségedet.
Őrizd meg az igaz tanítást,
és áldásod legyen szószékünkön és oltárunkon.
Recitativo: Íme, az ajtó előtt állok,
és zörgetek:
ha valaki meghallja hangomat,
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok,
õ pedig énvelem.
Ária: Nyílj meg szívem:
Jézus jön, és betér hozzád.
Bár csak por és hamu vagyok,
nem vet meg engem,
kedvel annyira,
hogy bennem akar lakozni:
Ó, mily boldog leszek én ekkor!
Korál: Áldlak, várlak
Nagy örömmel.
Csillagfénnyel jöjj sietve!
Téged várlak reménykedve.


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.