Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Heti útravaló Vízkereszt utáni vasárnapra

BWV 32
A Vízkereszt utáni 1. vasárnapra

Édes Jézus Hozzád vágyom

 

 

 

 

 

Ária Szoprán

 

Édes Jézus Hozzád vágyom
Mondd meg nékem, hol talállak?
Ó, csak el ne veszítselek,
Téged mindig közelemben tudjalak.
Ó, mentsváram, vidámíts meg!
Hadd öleljelek át Téged boldogan!

 

Recitativo Basszus

 

Miért kerestetek engem? Nem tudtátok,
hogy az én Atyám házában kell lennem?
(Lk 2,49)

 

Ária Basszus

 

Itt, az én Atyám házában
megtalál engem a bánatos lélek.
Itt bizonnyal megtalálsz engem
és szívedet összekötheted az enyémmel
mert ez az én lakóhelyem is.

Recitativo Szoprán Basszus

Lélek (Szoprán), Jézus (Basszus)


Szoprán


Ó, szent és nagy Isten
Nálad keresek szüntelen
vigaszt és segítséget!
Basszus
Ha majd földi pályád véget ér
és elvágyódsz a mennyei hajlékba
akkor megállod a próbát hűséggel.


Szoprán


Mily kedvesek a Te hajlékaid, ó Seregek Ura!
Sóvárog, sőt eleped lelkem
az Úr udvarai után.
Testem és lelkem ujjongva kiált
az élő Istenhez (Zsolt 84, 2-3)
Ó Jézus, csak Téged szeretlek
örökké!


Basszus


Boldog vagy, ha szív és lélek
hő szeretettel értem lángol.


Szoprán


Ó, ez a szó
már most kiszakítja szívem
Babilon fogságából!
Szívembe rejtem áhítattal.

Duett Szoprán Basszus

Együtt
Íme, eltűnik minden csapás
eltűnik a jaj és a fájdalom.


Szoprán


Nem hagylak el Téged
Basszus
és én átölellek hűségesen


Szoprán


Íme, most már boldog a szívem.
Basszus
és örömmel mondja:
Együtt
Íme, eltűnik minden csapás
eltűnik a jaj és fájdalom!

 

Korál

 

Istenem, nyissad meg nékem a kegyelem
és a jóság kapuját!
Add, hogy mindenkor és mindenhol
ízelhessem a Te kedvességedet!
Fogadj szeretetedbe és indíts engem
arra, hogy minden igyekezetemmel
átöleljelek és szeresselek
és többé meg ne szomorítsalak!
 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.