Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Heti útravaló - 2021. 5. hét

 

 

 

Megelégszem sorsommal 

Ária Szoprán

Megelégszem sorsommal,
amit szerető Istenem juttat nekem.
Nem kell a gazdagság bősége.
Megköszönöm a kis adományokat is,
hisz arra sem vagyok méltó. 

Recitativo Szoprán

Bizony az Úristen semmivel sem tartozik nekem,
és ha ad is valamit,
azzal szeretetét mutatja meg irántam.
Rászolgálni semmire sem tudok,
hiszen amit teszek,
az csupán kötelességem.
Mégha oly jónak is látszik cselekedetem,
semmi igazat nem művelek.
Az ember olyan türelmetlen,
oly hamar elszomorodik,
hogyha a szerető Isten nem ajándékozza meg túláradóan.
Nem táplált és öltöztetett-e bennünket oly sokáig ingyen?
És nem akar-e majdan dicsőségébe felemelni?
Elég nekem,
ha nem kell éhesen nyugovóra térnem.  

Ária Szoprán

Örömmel eszem kis kenyeremet,
és felebarátomnak is szívesen adok belőle.
Nyugodt lelkiismerettel, vidám lélekkel,
hálás szívvel dicsőítem és magasztalom Istent.
Így gazdagabb az áldás, édesebb a szűkség is.  

Recitativo Szoprán

Orcám verejtékével akarom kenyeremet enni,
és ha életem útja véget ér,
Atyám megadja részemet:
nyitva áll előttem a menny.
Ó, hogyha ezt a kegyelmi ajándékot megkapom,
semmi másra nincs szükségem! 

Korál

Benned lelek nyugalmat,
Nem rémít a halál.
Hiszem és tudom, elég,
Mit Isten nékem ád.
Kegyelmedből és Krisztus vére által
Jó vége lesz életemnek Nálad. 

Fordította: Kisfalvi Erzsébet


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.