Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Heti útravaló - 2021. 6. hét

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort - BWV 126

Tarts meg, Urunk, szent igédben!

 

 

Kórus

Tarts meg, Urunk, szent igédben!

Végy erőt ellenséginken.
Kik szent Fiadat támadják,
Hogy trónodról letaszítsák.

 

Ária Tenor

 

Urak Ura, erős Isten
küldd el fentről hatalmadat,
    egyházad örömére
    hogy az ellenség kegyetlen gúnyolódását
    egy szempillantás alatt szétszórja.

 

Ária és korál Alt, Tenor

Alt


Az emberek kegye és hatalma mit sem ér,
ha Te nem óvod maroknyi néped.
Együtt
Jer vigasztaló Szentlélek


Tenor
Tudod jól, hogy az üldözött Isten városa
legádázabb ellenségét falai között találja
a veszélyt jelentő hamis testvérekben.
Együtt
Adj egyetértést népednek


Alt
hogy mint Krisztus testének tagjai
Egy hitben járjunk, és életünk dolgaiban is összetartsunk.
Együtt
Állj mellénk a végső órán!
Tenor
Hamarosan ránk tör a végső ellenség.
És szívünk vigaszát el akarja venni.
Segítőként jöjj közel akkor hozzánk!
Együtt
Vígy életre halál után! 

 

Ária Basszus

 

Döntsd le a porba a fennhéjázó gőgöst!
Semmisítsd meg szándékait!
    Hadd nyelje el a mélység hirtelen
    Gátold meg az ellenséges hatalom tombolását,
    Hogy vágyai ne valósuljanak meg!

 

Recitativo Tenor

 

Így lesz igéd igazsága nyilvánvalóvá
és ragyogó fényében látható,
hogy te őrködsz egyházad felett,
és szent Igéd tanítását
megsokszorozod és áldásul adod.
Hozzánk fordulsz segítőként
és így a bőséges áldás
békében árad majd ránk.

 

Kórus

 

Adj békét a mi időnkben,
Úristen, téged kérünk.
Hisz rajtad kívül más nincsen,
Ki síkra szállna értünk.
Egyedül, Te örök Isten. 
Adj fejedelmeinknek és minden felsőbbségnek
békét és jó kormányzást,
hogy uralkodásuk alatt
nyugodt és csendes életünk legyen
teljes istenfélelemben és tisztességben.


Ámen

 

Fordította: Gerőfiné dr. Brebovszky Éva


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.