Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Böjti áhitat - 2021.02.28.

 1. Ének /189. 1-4./
 

2. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

3. Zsoltárolvasás

Hallgasd meg, Uram, imádgomat,

könnyhullatásomra ne légy néma!

 

Emlékezzél meg Uram irgalmadról és kegyelmedről,

mert  azok öröktől fogva vannak.

Tekints  nyomorúságomra és gyötrődésemre

és bocsásd meg minden vétkemet,

őrizd meg lelkemet, és ments meg engem,

mert  Te vagy üdvözítő Istenem.

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak

és a Szentléleknek,

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor

és mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Hallgasd meg, Uram, imádgomat,

és könnyhullatásomra ne légy néma!

 


 

4. Imádság
 

Örök, irgalmas Isten! Nem kímélted egyetlen Fiadat, hanem mindnyájunkért odaadtad, hogy bűneinket hordozza a kereszten. Add, hogy szívünk meg ne rettenjen és el ne csüggedjen a kísértésben, hanem igaz hittel ragaszkodjunk hozzád, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen

5. Igeolvasás, áhítat

„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk...(2 Kor 4,8-9)

Keresztény Gyülekezet, Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Szeretettel köszöntök mindenkit, böjti sorozatunk második  állomásán. Figyelve a közéleti híreket, nagy valószínűséggel még ekkor is nélkülöznünk kell a személyes alkalmakat. Előfordulhat, hogy a körülöttünk zajló járványhelyzet miatt az egészségünk védelme érdekében a teljes böjti időszakot még korlátozásokkal együtt kell megélnünk.

A felolvasott igeszakaszban az apostol valami egészen más szorongattatásról ír. Mégis azt gondolom, hogy valamennyien azonosulni tudunk vele, s mélyen átérezzük szorongatott helyzetünket. A szorongás és az aggodalom hónapok óta át meg átszövi mindennapjainkat.

Az apostolnak a saját korában le kellett küzdenie azokat a kritikákat, melyekkel őt támadták. Olyan vádakkal is illették, hogy a fellépése, megjelenése nem mutatós, és a láthatatlan üzenet, Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése pedig zavart kelt a hallgatóságban. A mennyei erőről, győzelemről prédikál, miközben megjelenése gyengeségről, bizonytalanságról tanúskodik. A kijelölt ige előtti versben Pál éppen erről az ellentmondásos, de világosan érthető helyzetéről beszél. A cserépedény kopott, töredezett, nem mutatós használati eszköz, mégis olyan kincseket őriz, mint amilyen az erő, a szeretet, a békesség, az élet és az üdvösség. Világosan rámutat az apostol, hogy sem akkor, sem ma nem szabad a külső alapján ítélni, hanem a tartalom valóságos értékére kell figyelnünk. Isten igéje azzal szembesít bennünket: van-e kincs életünk cserépedényében? Hogy gyenge, törékeny edények vagyunk, ez vitán felül áll. De a rendkívüli erő - Isten ereje a Szentlélek által - nem formához, az anyag minőségéhez vagy külsőségekhez kötött hatalom.

Nem külsőségeiben csillogó, díszes látványosság hanem "cserépedénybe" költözött felfoghatatlan értékű kincs. Ez az ajándék arra ösztönöz, hogy mindenkor, mindenhol Isten szeretetének csodáit ne csak őrizzük, hanem a nélkülözőket segítsük általa. "Inkább legyünk cserépedény kinccsel, mint üres ékszerdoboz" - olvastam egy régi prédikációban.
Gondoljunk a bennünket körül vevő világra: mennyire meggyőzően kínálnak boldogságot ígérő, mégis értéktelen, előbb-utóbb a szemétben landoló tárgyakat.
Keresztyén életünk inkább arról szóljon, amit az apostol szívünkre helyez: Istentől kérhetjük az erőt, a hitet, hogy egyéni és gyülekezeti életünkben szorongattatás kétségeskedés, megaláztatás, magányosság, súlyos megpróbáltatások - betegség, gyász, munkanélküliség, súlyos megélhetési problémák - közben is arra koncentráljuk, hogy Isten általunk akarja képviseltetni magát világunkban.

Amit mi adhatunk kacatok közt, igaz értékek nélkül szomorkodóknak: Jézus Krisztus valóságosan jelenlévő,- hittel átvehető-, reménységet, gyógyulást, új életet formáló szeretet-kincse.

 

 

 

6. Imádság, Miatyánk,

 

Úr Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia! Áldunk Téged végtelen szeretetedért, amellyel szerettél minket, bűnösöket, amikor megaláztad magadat és engedelmes voltál mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Áldunk, hogy viseled betegségeinket, hordozod fájdalmainkat és magadra veszed bűneink büntetését, hogy sebeid által meggyógyuljunk, és békességünk legyen. Köszönjük, hogy Te kétségeink felett is Úr vagy, köszönjük, hogy mindig meríthetünk Tőled erőt és vigasztalást.

Hallgasd meg kéréseinket, mikor nevedben és tanításod szerint együtt így fordulunk Hozzád…

 

Mi Atyánk….

 

7. Áldás
Urunk áldj meg minket, és őrizz meg minket! Világosítsd meg arcodat rajtunk és könyörülj rajtunk! Fordítsd arcodat felénk és adj nekünk békességet.

 

8. Ének  /189. 5-6./

 

 

Jézus és a sziroföníciai asszony, Bowyer Biblia, Philip de Vere

 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.