Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Böjti áhitat - 2021. március 14.

 1. Ének /357. 1-3./
 

2. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.
 

3. Zsoltárolvasás

Örvendj, Jeruzsálem! Jöjjetek, akik szeretitek, és szívből ujjongjatok!
Akik gyászoltátok, leljetek vigaszra benne!

Sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért,

testem és lelkem ujjongva fordul az élő Isten felé.

Boldog, akinek te vagy ereje,

akit szíve a házadba vivő útra vezérel!

A Siralom völgye források völgye lesz,

amikor a Sion felé átvonulnak rajta.

Örvendezek, amikor ezt hallom:

az Úr házába megyünk!

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak

és a Szentléleknek,

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor

és mindörökkön-örökké. Ámen.

Örvendj, Jeruzsálem! Jöjjetek, akik szeretitek, és szívből ujjongjatok!
Akik gyászoltátok, leljetek vigaszra benne!

 


4. Imádság
 Mindenható, örök Isten! Vétkeink ellenünk tanúskodnak, mégis hozzád fordulunk! Ne feledkezz meg kegyelmedről, és ne hagyj minket vigasztalás nélkül! Erősítsd szívünket igéddel, hogy ne a földiekért aggódjunk, hanem beteljünk országod javaival, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen

5. Igeolvasás, áhítat

„Örüljetek Jeruzsálemmel! Jöjjetek, akik szeretitek, és szívből ujjongjatok! Akik gyászoltok, leljetek vigaszra benne!

(Ézs 66,10)

Keresztény Gyülekezet, Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Szeretettel köszöntök mindenkit, böjti sorozatunk negyedik  vasárnapján. Evangélikus Bibliaolvasó Útmutatója szerint heti igénkkel.

Örüljetek! – erre buzdít a böjti időszak negyedik vasárnapja. Laetare – örülj, örvendezz.

 

Örömre buzdít az ige bennünket ezen a vasárnapon, lehetőség nyílna kitörni böjti csendességünkből. De csak lenne…valójában azonban elég korlátozottak a lehetőségeink. Talán joggal, talán félelemmel néhányunkban megfogalmazódik a kérdés: miért és minek is örülünk ilyen nagyon? Van valami különös ok arra, hogy az egész világ örvendezzen? Olyan világban élünk, ahol „vidámkodni” kell. A hírműsorok sorra számolnak be emberi és természeti katasztrófákról… immáron egy éve is elmúlt, hogy világméretű járvány alakult ki körülöttünk, szinte nincs olyan család, aki közelről vagy távolabbról, de nem vált volna érintetté miatta.

Jézus a Jeruzsálembe történt bevonulása előtt elsiratja a várost, tudja, hogy négy évtized múlva kő-kövön nem marad. Elpusztul a templom, a zsidóság hitének fellegvára, és elkezdődik a látás nélküli hit korszaka sok-sok szenvedéssel. Jézus – az Atya jobbján ülve – biztosan tudja Európa végét, a világ végét egyaránt. Biztos, hogy sír vagy zokog, látva, hogy a hit, hitélet, szeretet, emberség, önfeláldozás hiánycikk lett.

 Annak örvendjünk, hogy zaklatott világunkban nincs időnk sem Istenre sem egymásra? Rohan az ember, mint pók a falon – a mondás szerint –, szövi hálóját, és észre sem veszi, hogy saját magát köti gúzsba.

 

Öröm helyett szomorúsággal tölt el bennünket, hogy drasztikusan csökkenő tendenciát mutat szolgáló lelkészeink és gyülekezeteink száma.

Életünk, küzdelmünk és hitharcunk hiábavalóság?

 Kedves Testvérek! Isten ebben a bizonytalanságban, emberi szűklátókörűségben, önközpontú világban szólal meg ezen a vasárnapon. Örvendj világ! Örvendj, ahogyan Jeruzsálem örvendhetett. Isten nem felejti el az övéit! Isten velük van és velük lesz, amíg emberileg elkövetünk mindent Isten követéséért és szolgálatáért.

Nem Isten tette ilyen szörnyűvé a világot, hanem a bűn, amelybe születtünk, és amelyben meg is fogunk halni. Életünk és halálunk azonban nem reménytelen vállalkozás. Isten megmentette életünket egyszülött Fia élete árán. Ennek újbóli felismeréséről – és az abban történtek megismerésről – szól a böjti időszak.

Kérjük Istent, engedje meg, hogy felismerjük és elfogadjuk -  hogy Isten mindent értünk tett. Nagypéntek és húsvét a világ, a megváltottak ünnepe, de személyes, mert a miénk is. Sőt, legfőképpen a miénk, mert ha az örvendezés ürömüzenete a mienk, akkor azt tovább fogjuk adni, és egyre többen döbbennek majd rá, hogy a szerető Istennel lenni jó, Őt szolgálni felemelő.

 

Kedves Testvérek!

Az ige segítségével szeretnék mindenkit boldog örvendezésre hívni és biztatni. Szeretném hangsúlyozni, hogy sem otthoni elcsendesedéseinkben, sem online istentiszteleti alkalmak követésével nem vagyunk egyedül!

Örüljünk szívből, mert a legcsodálatosabb ünnepre készülünk, amit Isten nekünk adott Fia kereszthalála és feltámadása által.

Áldott böjtöt, böjtölést és húsvétot kívánok örvendező szívvel.

 

6. Imádság, Miatyánk,

Istenünk, Atyánk! Hálát adunk szent Fiadért. Köszönjük, hogy a valóságos Isten könyörületből valóságos emberré lett, és őt értünk halálra adtad. Nem
érdemeltük, meg sem szolgálhatjuk: kegyelemből cselekedted. Áldunk azért, hogy a Krisztusban megbékéltetted magaddal a világot, és Őérte rólunk is el-
fordítottad az ítéletet. köszönjük, hogy reá vetetted bűneinket, és nekünk immár nincsen semmi kárhoztatásunk. Légy áldott, hogy általa utunk nyílt
irgalmadhoz. Tudjuk, hogy ítéletünk csak benne válik kegyelemmé, halálunk életté, kárhoztatásunk üdvösséggé. Bocsásd meg, hogy mégsem mindig ő volt
számunkra hozzád az út. Keseríts meg bűneink miatt, hogy örömmel fogadjuk bűneink bocsánatát. Ne engedd elfelejtenünk, hogy nincsen senkiben másban
üdvösség, csak Krisztusunkban. segíts, hogy megtartó kegyelmedet háláljuk, annak örömében járjunk, erejével éljünk, az Úr Jézus Krisztusért. Akinek nevében és tanítása szerint együtt így fordulunk Hozzád…

 

Mi Atyánk….

 

7. Áldás
Urunk áldj meg minket, és őrizz meg minket! Világosítsd meg arcodat rajtunk és könyörülj rajtunk! Fordítsd arcodat felénk és adj nekünk békességet.

8. Ének /357. 4./

 

 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.