Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Heti útravaló - 2021. március 21.

 1. Ének /379. 1-3./
 

2. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

 

3. Zsoltárolvasás

 

A mélységből kiáltok hozzád, Uram,

Uram, halld meg hangomat!

 

Ha a bűnöket számon tartod, Uram,

Uram, ki állhat meg előtted?

De nálad van a megbocsátás,

hogy féljenek téged.

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak

és a Szentléleknek,

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor

és mindörökkön-örökké. Ámen.

 

A mélységből kiáltok hozzád, Uram,

Uram, halld meg hangomat!

 

 

 

4. Imádság


Úr Jézus Krisztus, aki megsebesíttettél bűneinkért, megostoroztattál vétkeinkért: ébreszd fel lelkiismeretünket, hogy felismerjük vétkeinket, amelyeket a keresztfán hordoztál. Valljuk, hogy vétkeztünk ellened és ember-társaink ellen. Könyörgünk kegyelmedért, légy hozzánk irgalmas! Taníts minket kegyelemből élni mennyei Atyánk akarata és jó tetszése szerint. Ámen

5. Igeolvasás, áhítat

„Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem!” (Zsolt 43,1)

Keresztény Gyülekezet, Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Szeretettel köszöntök mindenkit, böjti sorozatunk ötödik  vasárnapján. Evangélikus Bibliaolvasó Útmutatója szerint heti igénkkel. Rögtön azzal kezdeném, hogy a kijelölt igék szavai kicsit eltérnek a Bibliában és az Útmutatónkban. (a különböző fordítások okán)

 

 

Útmutatónkban azt olvassuk, hogy „ítélj meg engem, és légy pártfogóm”. Anélkül, hogy a héber nyelv rejtelmeivel terhelném a kedves Testvéreket, hadd idézzem fel egyik teológiai tanárom, aki elmondta, hogy valójában minden fordítás egyben „ferdítés” is. Sokszor nagyon nehéz visszaadni az eredeti nyelv pontos mondanivalóját. Azt gondolom, hogy ennek részben az az oka, hogy mind a héber, mind a magyar egy rendkívül színes és sokrétű nyelv.

Sok mindenre gondolhatunk az ítélet szót hallva, sőt még akkor ha ítélkezésre gondolunk. Normál emberi jogrend esetén ez a feladat a bíróságokat illeti meg. Sajnos azonban gyakran esünk abba a hibába, hogy magunk is „ítélőbírót” játszunk egymás felett. Mennyivel könnyebb ítéletet mondani a másik felett, mint esetleg odamenni hozzá és megkérdezni: van-e valamire szükséged?

Mindenkinek vannak nemszeretem tulajdonságai, nehezen elfogadható késztetései, elnyomott vágyai. Ezekkel valamit kezdeni kell, mert igen nagy feszültségeket képesek generálni a lélek mélyén. Ezért a legegyszerűbb rávetíteni valaki másra mindazt, amit magában nem tud elfogadni, és máris csökken a belső nyomás. Amíg mások felett ítélkezik ilyen-olyan tulajdonságok, viselkedések, érzések kapcsán, addig mentesül a kínzó bűntudat alól, amíg máson köszörüli a nyelvét, nem kell szembenéznie saját elfogadhatatlannak tartott belső tartalmaival.

Legközelebb, ha ítélkezni támadna kedvünk, csak idézzük fel Jézus tanítását, és utána döntsük el, hogy folytatjuk-e!

A képmutató ítélkezés

„ Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! …

 Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát.”

(Máté 7, 1,5)

 

Mennyivel inkább más értelmével találkozhatunk az ítélkezés szónak, ha Isten szemszögéből vizsgáljuk meg.

Dávid bűnbánati zsoltáraiban több helyen is találkozunk vele. Ebben a 43. Zsoltárban, régiesen: „Ítélj meg engem oh Isten!” Dávid itt először az ellenségeinek szélsőséges kegyetlenségére tekint, de a rögtön utána következő versben megmutatja, hogy semmi sem volt bántóbb a számára, mint a kizárása a szenthely látogatásából.

Abból látjuk a jó lelkiismerete tanúságának bizonyítékát, hogy Istenre bízza ügyének védelmét. A megítélni kifejezés, amit először használ, nem jelent mást, mint felvállalni valaki ügyének a védelmét, s ezt még világosabban fejezi ki az oltalmazd meg ügyemet kéréssel. Ennek az imának a lényege és tárgya valóban azt, hogy megszabaduljon a gonosz és rosszindulatú emberektől, akiktől méltatlanul szenvedte el az üldöztetést.

De mivel az igazságtalanul sújtott nyomorultaknak és vétleneknek ígér Isten segítséget, Dávid először is aláveti magát az Ő vizsgálatának, hogy megvizsgálván és teljesen bebizonyítván ügyének feddhetetlenségét, végül segítse őt meg. S ahogyan a vigasztalás legmegvidámítóbb forrása az, amikor rájövünk, hogy Isten nem veti meg ügyünknek felvállalását, ugyanúgy felesleges azt várnunk, hogy megbosszulja a nekünk okozott sérelmeket és gonoszságokat, amíg a becsületességünk nem lesz annyira nyilvánvaló, ami arra indítja Őt, hogy a mi oldalunkra álljon az ellenségeinkkel szemben.

 

És ami, még ennél is nagyobb öröm, hogy Istennél az ítélet mellett, irgalmában is bizakodhatunk. Ahogy gyónási liturgiánk tartalmazza az apostoli tanítást: Ha azt mondjuk nincsen bűn mibennünk magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk.

Ha megvalljuk bűneinket: hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezért valljuk a zsoltárossal:

 

Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.” (Zsolt 51, 5-6)

 

6. Imádság, Miatyánk,

Örökkévaló Isten, Mennyei Atyánk! Magasztalunk végtelen kegyelmedért, hogy a kereszten mélyre lehajoltál hozzánk. Add, hogy elfogadjuk az ott kimondott ítéletet bűneink felett, add hogy kereszt naponként legyőzze vétkes önzésünket és megújítsa bennünk a hitet irántad és a cselekvő szeretetet embertársaink iránt. Add, hogy szent Fiad kereszthalála mindannyiunk számára életté és üdvöségé legyen. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Akinek nevében és tanítása szerint együtt így fordulunk Hozzád…

 

Mi Atyánk….

 

7. Áldás
Urunk áldj meg minket, és őrizz meg minket! Világosítsd meg arcodat rajtunk és könyörülj rajtunk! Fordítsd arcodat felénk és adj nekünk békességet.

 

8. Ének /379, 4-5./

 

 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.