Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Kantáta Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnapra

BWV 75 Die Elenden sollen essen

 
 
 
 
 
Magyar szöveg:
 
Kórus:
Esznek a nyomorultak és megelégszenek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké!
 
Recitativo Basszus
 

Mit használ a bíbor méltósága, ha elmúlik?

Mit használ a legnagyobb bőség, ha mindennek – amint látjuk – el kell tűnnie?

Mit használ az öntelt gondolatok csiklandása, ha testünknek meg kell halnia. Ó, mily gyorsan megy végbe, hogy a gazdagság, pompa pokolra juttatja a lelket.

 
Ária Tenor
 

[Kell, hogy] Jézusom legyen a mindenem!

Drága vére a bíborpalástom,

ő maga a legfőbb jó számomra,

s lelkének izzó szeretete

az öröm legédesebb bora.

Jézusom legyen a mindenem! 

 
Recitativo Tenor
 
Isten [az, aki] letaszít és felemel, most és az örökkévalóságban. Aki a világon a mennyet keresi, az odaát elkárhozik. Aki azonban idelenn kiállja a poklot, odafent örvendezni fog.
 
Ária Szoprán
 

Örömmel veszem magamra szenvedésemet.

Aki Lázár kínjait

türelmesen viseli,

azt az angyalok magukhoz veszik.

 
Recitativo Szoprán
 
Eközben Isten jó lelkiismeretet ajándékoz, amellyel egy keresztény egy kis jót is nagy örömmel élvez. Igen, ha hosszú ínségen keresztül vezet is a halálig, végül mégis minden javamra fordul.
 
Korál
 

„Mind jó, amit Isten tészen:

Ha oly pohárt innék is,

Amelynek íze szívemnek

Nagy keserűn esnék is,

De eltűröm,

mert víg öröm

felváltja ezt végtére,

sok búm enyhítésére.”

 

Simfónia

 

Recitativo Alt

 

Csak egy betegítheti meg a keresztény kedélyt: ha lelkének szegénységére gondol. Bár hisz Isten jóságában, amely mindent megújít, de hiányzik belőle az erő, amely a túlvilági élethez a növekedést és a gyümölcsöt megadja.

 

Ária Alt

 

Jézus lélekben gazdaggá tesz engem.

Ha lelkét elfogadom,

másra többé már nem vágyakozom;

hiszen életem egyszerre beérik [beteljesedik]. Jézus lélekben …

 

Recitativo Basszus

 

Aki Jézusban marad,

az önmegtagadást követi,

hogy Isten szeretetében

hittel gyakorlatot szerezzen,

hogy amikor a földiek eltűntek,

megtalálja önmagát és Istent.

 

Ária Basszus

 

Szívem hisz és szeret.

Jézus [szeretetének] édes lángjai,

amelyből az enyémek származnak, összeérnek felettem,

mivelhogy ő önmagát adja nekem.

 

Recitativo Tenor

 

Ó, semmilyen gazdagsághoz nem fogható az a Szegénység, ha a szívből távozik az egész világ, s egyedül Jézus uralkodik. Így vezet a keresztény útja Istenhez. Add, Istenem, hogy el ne játsszam ezt! 

 

Korál

 

„Mind jó, amit Isten tészen,

Mindörökké ezt vallom,

Ha rajtam bú, bánat lészen,

S kell bosszúsűgot látnom.

Mindazáltal

Megvígasztal,

Mint édes Atyám, engem,

Mert csak ő segítségem.”

 

Fordította: Farkas Zoltán


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.