Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Nagyheti istentiszteletek 2018.

Virágvasárnap 9 óra passióolvasás és úrvacsora
Nagycsütörtök presbiterek beiktatása leköszönő presbiterek köszöntése úrvacsora 17 óra
Nagypéntek 9 óra passióolvasás úrvacsora
Húsvétvasárnap 9 óra istentisztelet úrvacsora
Húsvéthétfő 9 óra istentisztelet úrvacsora
 
Mindenkit szeretettel várunk!

Adó 1%

Kedves Testvérünk!

 

Amennyiben adója 1+1%-át egyházunk illetve alapítványunk számára szeretné felajánlani, az alábbi számokon megteheti. Támogatását köszönjük!

Magyarországi Evangélikus Egyház

Technikai szám: 0035

 

Zalaegerszegi Evangélikus Alapítvány 

Adószámunk: 18959624-1-20

Gyülekezeti választás 2018.

Egyházunk 2005 évi VII Törvénye előírja, hogy hat évenként választással általános tisztújítást kell tartani a nemlelkészi tisztségviselőkre, mely idén, 2018 elején esedékes. Ennek időpontja terveink szerint


2018.február 25.


Ugyanezen törvény 22.§-a előírja, hogy az egyházközségi jelölőbizottság jelölteket állít a megválasztandó személyekre és tisztségekre, melyek a mi esetünkben a következők:
- gyülekezeti felügyelő (presbiter)
- másodfelügyelő (presbiter)
- gondnokok (presbiter)
- pénztáros (presbiter)
- egyházmegyei küldött (presbiter)
- számvevőszéki tag (presbiter)
- jegyző (presbiter)
- presbiter


Az egyes tisztségekre a jelenlegi tagok jelölés esetén újra megválaszthatók.
A jelöléseket 2018. január 21-ig kell leadni a jelölő és szavazatszámláló bizottsághoz.


A jelölő bizottság tagjai és elérhetőségük:
- Földesiné Róth Erzsébet Tel.: 30/604-6261
- Rácz Sándor Tel.: 30/929-8791
- Sárkány András Tel.: 20/824-7949


A jelölő bizottsági tagok elérhetőségét a bejárati hirdető táblára is kifüggesztjük. Mivel ismert és rendszeres templomba járók a jelölő bizottsági tagok, így velük a személyes kapcsolatfelvétel is megoldható.

 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.