Új presbiterjelöltek bemutatkozása

Az alábbiakban a gyülekezeti választás során új presbiterjelöltként induló testvéreink bemutatkozását olvashatják.

 

 

 

Jáki- Takács Mária

Zalaegerszegen lakom, férjem Jáki Imre. Özvegy férjem révén hat unoka tart nagymamájának.
A Debrecenben töltött egyetemi évek után matematika-fizika szakos középiskolai tanárként dolgoztam 2017. év közepéig, nyugdíjazásomig.
Pusztaszentlászlón születtem - az 1700-as évekig visszakövethetően - hívő evangélikus családban. A falu evangélikus templomában 1966-ban kaptam a konfirmációi áldást Loós János tiszteletestől. Nagy hatással volt rám még nyáregyházi lelkész keresztapám. Munkámban és életem mindennapjaiban igyekeztem hiteles keresztény maradni. Rendszeresen pártfogoltam nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanítványokat. Férjemmel, több alkalommal szerveztünk misztériumjátékot hittancsoporttal a Pusztaszentlászlói gyülekezetben.
Itt a zalaegerszegi gyülekezetben résztvevője vagyok a bibliaóráknak, a nőegyleti összejöveteleknek, és a kreatív bibliakörnek.Hodoscsek József

 

Hodoscsek József vagyok, 66éves, nyugdíjas. Gellénházán élek több mint 45 éve. 1979-ben kötöttem házasságot Farkas Katalinnal. Két felnőtt gyermekünk van- Barbara 35 éves hajadon, Albert 24 éves, nős. Fiamék házasságából született unokánk Róza - 3 éves.
Élettörténetem röviden:
1951-ben születtem Paton, evangélikus szülők gyermekeként. Általános iskolába szülőfalumban jártam. Hittan oktatásban részesültem, 1964-ben konfirmáltam Paton, ezen idő ponttól voltam a Pati leánygyülekezet felnőtt tagja.
1965- 1969-ig Nagykanizsán az Olajipari Technikum tanulója voltam. Tanulmányaim befejezése után a nagykanizsai székhelyű fúró vállalatnál (DKFŰ) voltam alkalmazásban 1973-ig (ezen idő alatt voltam sorkatona)
1973-tólmunkahely váltással Gellénházára kerültem, ahol nyugdíjba vonulásomig több munkakört betöltve, a MOL és jogelődjeinél eltöltött összesen 42 év szolgálat után vonultam nyugdíjba.
A zalaegerszegi gyülekezetnek a 2000- es évek elejétől vagyok tagja, 3 éve férfiköri tag vagyok.

 

Rába Lászlóné

 

Zalaegerszegen születtem. Édesapám Becsvölgyéről származik, ő református volt, de sajnos már húsz éve
nincs közöttünk. Édesanyám Vas megyében, Püspökmolnáriban született, 83 éves, ő evangélikus.
Engem is evangélikusnak kereszteltek a zalaegerszegi templomban és itt konfirmáltam Pintér János lelkész úrnál.
Édesanyámmal és a 18 éves lányommal élünk együtt itt Zalaegerszegen. Férjem Budapesten él, külön családja van, de jó kapcsolatban vagyunk, sok közös programot csinálunk együtt. Kinga lányom az idén érettségizik a Mindszenty iskolában.
Az iskoláimat itt Zalaegerszegen végeztem, a Csány László szakközépiskolába, majd a Pénzügyi és Számviteli főiskolára jártam. A munkámhoz még néhány szakmai végzettséget szereztem informatika témában. A Zalaszám Informatika Kft-nél dolgozom, ez volt az első munkahelyem, és ha minden jól megy innen megyek nyugdíjba rövidesen.
Tisztségem eddig nem volt, nem vagyok nagy közösségi ember, de ha megszólítanak, megbíznak feladattal, akkor azt igyekszem lelkiismerettel elvégezni.

 

 


Némethné Bedő Enikő

 

Családommal Gellénházán élek. Két gyermekem van, 18 éves fiam gimnazista, kislányom 9 éves, második osztályos.
Kicsi korom óta pedagógusnak készültem, huszonhetedik éve tanítok a Gellénházai általános iskolában földrajzot, biológiát és német nyelvet. Megtaláltam a hivatásomat, nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, a tudásomat átadni, az örömükben osztozni, a nehézségeikben segítő kezet nyújtani.
Nagylengyelben nőttem fel, édesanyám családja evangélikus, édesapámé katolikus.
Hetente, minden szombaton meglátogatott Pintér János Tisztelendő Úr, akivel evangélikus hittant tanultam, és 13 évesen Zalaegerszegen konfirmáltam.
Felnőttként is megtaláltak a feladatok, aktívan részt vettem lakóhelyem hitéletében, később már a gyerekekkel együtt. Focikupát szerveztünk, énekegyüttest alakítottunk. Ennek ellenére sohasem fordult meg a fejemben, hogy átkeresztelkedjem.
Már több mint egy éve rendszeresen részt veszek az Istentiszteleteken és a dolgozók bibliaóráján.

 

András-Fritz Györgyi

 

Gellénházán lakom és ott dolgozom tanítónőként a Dr. Papp Simon Általános Iskolában. Korábban 4 évig az Ég-Ígérő Keresztyén Könyvesbolt tulajdonosaként szolgáltam iratterjesztéssel.
Első házasságomból 3 gyermekem van, jelenleg második házasságomban élek.
Katolikus családban nevelkedtem, felnőttként 2003 decemberében konfirmáltam Pakson, születési helyemen.
Aktív gyülekezeti életet éltem, hetente jártam bibliaórára, a gyülekezeti kórusban énekeltem, és egyéb alkalmakkor szolgáltam.
2008. január 1-jétől, Gellénházára költözésemig főállású hitoktatóként dolgoztam a Paksi Evangélikus Egyházközségnél, és ennek kapcsán voltam presbiter.
Jelenleg rendszeresen járok Istentiszteletre, dolgozók bibliaórájára és egyéb közösségi rendezvényekre.
Köszönöm, hogy megtiszteltek a jelöléssel.
"Erős vár a mi Istenünk!"

 

Németh Virág


Németh Virág vagyok, Celldömölkről származom, ott konfirmálkodtam 1991-ben. Rendszeresen részt vettem a gyülekezet életében. A helyi ifjúsági kör aktív tagjaként szerveztünk gyülekezeti alkalmakat, táborozásokat, négy éven keresztül vittük a Passió üzenetét az Ország több településére színdarab formájában.
Elég fiatalon, 21 évesen választottak a Celldömölki gyülekezet presbitériumába, ekkor Sághy András lelkész úr volt a gyülekezet élén.
Szombathelyre költöztem ahol első gyermekem születéséig személyügyi asszisztensként dolgoztam egy multinacionális cégnél.
10 éve költöztünk Misefára a férjemmel. Azóta három gyermekkel ajándékozott meg az Isten, Csengével aki 11éves, Hunorral aki most 8 éves és a legkisebbel Nimróddal aki 6 éves. Mindhármukat Szabó Vilmos lelkész úr keresztelte Zalaegerszegen.
A zalaegerszegi gyülekezetben segíteni szoktam a nyári bibliatáborban, vagy egyéb gyerek és ifjúsági programoknál.
Örömmel megyünk a családi istentiszteletekre, és a templomba, jómagam látogatom még a kreatív bibliakör alkalmait
Fontosnak tartom, gyermekeink hitre nevelését, bevezetésüket az egyház életébe, egy olyan közeget teremteni a gyülekezetben ahol jól érzik magukat.
Köszönöm a megtisztelő jelölést.