Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Presbiter- és tisztségviselőválasztás eredményei

A presbiterek és a választott tisztségviselők megbízatása 5 évre szól, a 2006-ban megválasztott tagokmegbízatása lejárt, ezért esedékessé vált az új presbitérium megválasztása.

A gyülekezeti házban 2012. március 18-án megtartott gyülekezeti közgyűlés határozatképes volt. (ld.: a Magyarországi Evangélikus Egyház a választásokról és a szavazásról szóló 2005. ÉVI VII. törvényének 47.§ (1) bekezdése szerint az egyházközségi közgyűlés határozatképes, ha szabályszerűen, a közgyűlés napját megelőző két egymás utáni vasárnap az istentiszteleten történő kihirdetéssel vagy az ülés előtt tizennégy nappal kiküldött meghívóval írásban hívták össze, és azon az egyházközség választói névjegyzékében szereplők legalább a presbitérium létszámával azonos számban jelentek meg.)

 

A választás érvényes és eredményes volt.

 

A presbitérium tagjai:

 1. Bokányi Tibor
 2. Döklen István
 3. Farkas Anita
 4. Fürjes Zoltán
 5. Horváth Viktorné
 6. Dr. Kecskeméti Katalin
 7. Kiss Bódog Zoltán
 8. Dr. Kostyál László
 9. Krobot Rezsőné
 10. Loós Csabáné
 11. Németh Róbert
 12. Polgár László
 13. Sárkány András
 14. Simon Zoltán
 15. Sümegi Pál
 16. Tóth Gyula
 17. Tölgyesi Lászlóné
 18. Vass Margit
 19. Vissiné Berényi Edit

 

Tisztségviselői címek:

 1. dr. Kostyál László - felügyelő
 2. Kiss Bódog Zoltán - másodfelügyelő
 3. Simon Zoltán - műszaki gondnok
 4. Döklen István - általános gondnok
 5. Németh Róbert - jegyző
 6. Farkas Anita - pénztáros, könyvelő
 7. Polgár László - számvevőszéki elnök
 8. Tölgyesi Lászlóné - számvevőszéki tag
 9. Fürjes Zoltán - számvevőszéki tag
 10. Sümegi Pál - egyházmegyei küldött

 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.