Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Templomszentelés Zalaistvándon

A Zalaistvándi Evangélikus Gyülekezet az 2011. augusztus 7-én, 17 órakor kezdődő templomszentelő istentiszteleten adott hálát templomának teljes felújításáért. Igét hirdetett Szemerei János püspök.

 

 

Zalaistvánd Zala megye északi részén, a Zalát Vastól elválasztó megyehatárhoz közel, a Zala folyó mellett fekszik. Sziget. A környéken nincs más evangélikus gyülekezet, legközelebb csak Zalaegerszegen. Régi közösség, a zalaegerszegi gyülekezet valaha Zalaistvánd fíliája volt. Régen erős hitű emberek szigete volt a katolikus szomszédok között, és még ma is erősen ragaszkodnak felekezetükhöz.

A 2008. őszén kiírt LEADER pályázatra az egyházmegye akkori esperese javaslatára és a kerület akkori püspöke egyetértésével a zalaistvándi terveket is felkarolta az egyházkerület. Elindult a lázas tervezés és pályázatírás időszaka, majd 2009. januárjában a pályázatot is benyújtották. Mint később kiderült, ez jó döntés volt, hiszen a várt egyházi forrás érkezése elmaradt. A pályázat sikerességéről 2010. januárjában érkezett az értesítés, 2011. tavaszára megvalósult a templom teljes felújítása. Eljött az idő a hálaadásra és az ünneplésre.

Szemerei János püspök, aki 2008-ben a felújítást javasló esperes volt, igehirdetésében felidézte a felújítás nehézségeit. Majd áttért arra, hogy a templom nem csupán az istentiszteletek helyét jelenti, nem csak azt az épületet, amelyben a gyülekezet összegyűlik, de a templom örökség is. A templomot evangélikus őseink építették, a templom kövei őket is idézik. Örökség a felújított zalaistvándi templom is. Akkor, amikor hálát adunk Istennek terveink megvalósításához nyújtott segítségéért, őseinkre is emlékezünk. A mai gyülekezetnek pedig az is a feladata, hogy ezt az örökséget továbbadja.

De idézzük fel, hogy milyen nehézségeken kellett a gyülekezetnek túljutni. A várt, majd elmaradt egyházi támogatás okozta csalódottság után jött a 2010. januári öröm, utána azonban a következő csalódás. Az Országos Iroda – akkori igazgatóhelyettese hibás jogértelmezése miatt – megtiltotta a beruházás elkezdését – nem csak Zalaistvándon, de mindhárom egyházkerületben. Dr. Hári Tibor somogy-zalai felügyelő alapos jogi állásfoglalása után a dunántúli kerületi elnökség és a dunántúli esperesek együtt megfogalmazott és a zsinatnak címzett levele nyomán indulhatott el a megnyert pályázatok megvalósítása. Ekkor azonban szembe kellett nézni a következő problémával – kevesebb forrást nyert el a gyülekezet, mint amennyire pályázott. Ittzés János püspök kínált a nála kopogtató zalaistvándi küldöttségnek megoldást. Ennek nyomán kerületi forráshoz jutott az eklézsia, továbbá az Országos Presbitérium önrészkiegészítés formájában támogatta a beruházást. A még így is hiányzó összeget példátlan összefogással gyűjtötték össze.

 

Erdélyi Károly teljes cikke az Evangelikus.hu-n


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.