Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Missziói nap - beszámoló

2011. május 28-án mint egy 250 fő gyűlt össze a zalaegerszegi missziói napon és szépen szóló közös énekléssel hangolódtak rá a megjelentek a nyitó áhítatra. Ittzés János püspök a nap témájának megfelelően Galatákhoz írt levél 5 fejezetének 1-14. versét választotta az áhítat igéjének-írja az evangelikus.hu.   

 

 

 

Csak a Krisztusba vetett feltétel nélküli hit és a számunkra ingyen adott kegyelem elfogadása ad olyan szabadságot az embernek, ami lehetővé teszi, hogy el is tudjuk fogadni az Isten szeretetét, bűneink bocsánatát. Ez biztosítaná, azt is, hogy görcsbe merevedő izmainkat és minden önzőségünket el tudjuk engedni. Ezt a szabadságunkat sose külső körülmények veszélyeztetik a legjobban, hanem saját magunk, a magunk által szabott céljaink, alkudozásaink. Legalább látná az Isten a Vele kötött szabadságra szóló szerződésre való törekvésünket, akkor már a külvilág is minősítene bennünket: „Nézzétek, hogy szeretik ezek egymást.” – fejtette ki a püspök.

A délelőtt előadója Véghelyi Antal volt, előadásának címe: „Szabadság, de mire, kötöttség, de kihez."
A reformáció történetének lényegi összefüggései és történeti érdekességei között mondta el az előadó, hogy Luther Márton a Biblia tanulmányozás közben jött rá – Isten soha nem fenyegetni akar, hanem megmenteni. A benne való megkereszteléssel, akár naponta történő megtéréssel szabadíthat meg a bűntől a hit által és Jézus kereszthalála által. Gyarló az ember, gyakran többet, jobbat akarunk, gondolunk, mint ami jogos számunkra, önmagunknak szolgáltatunk igazságot, ami elterel bennünket Krisztustól. Elég kellene legyen a hit példátlan ajándéka, mely lelkünket egybeköti Krisztussal. Az így kapott hit vezet az üdvösséghez, csak a gyakorlás esik az ember nehezére, pedig akkor tapasztalná meg a szabadság erejét.

 

Szabó György teljes cikke az evangelikus.hu-n olvasható.


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.