Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap

Ef 4,1-6 - Az elhívatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében


1 Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, 2 teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, Kol 3,12-14 3 igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. 4 Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: 5 egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, 6 egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.

Bővebben: Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap 

Szentháromság u. 13-15. Vasárnap

Szentháromság u. 13. vas. 2013-08-25


Krisztus nevében
Mk.12.41-44.
Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mon-dom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony minden-kinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölös-legükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt be-ledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.”

Bővebben: Szentháromság u. 13-15. Vasárnap

Vízkereszt u. 2.- vasárnap 2013.01.20

Jn. 12.37-43 Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?” Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: „Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”

Bővebben: Vízkereszt u. 2.- vasárnap 2013.01.20


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.